Вступити в ПАМУ

Членом Асоціації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років. При вступі у члени Асоціації особа сплачує вступний внесок і надалі – щорічний членський внесок. Розмір вступного та членського внесків, порядок їх внеску визначається Правлінням щорічно.

Прийом заяв та прийняття рішення про включення нового члена в Асоціацію здійснює Президент Асоціації (надалі «Президент»). Членство в Асоціації є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів Асоціації. Складання кваліфікаційного іспиту для нових членів Асоціації може регулюватися окремим положенням.

У разі прийняття рішення про вступ в члени Асоціації заявник зобов’язаний протягом двох тижнів внести вступний внесок. Після отримання вступного внеску від заявника, Президент Асоціації не пізніше двох тижнів вносить відповідний запис у реєстр членів Асоціації. Після внесення вступного внеску з боку заявника та внесення запису до реєстру членів Асоціації заявник вважається прийнятим в Асоціацію.

Припинення членства в Асоціації здійснюється шляхом подання письмової заяви Президенту та у разі втрати професійного зв’язку з Асоціацією, або за рішенням Правління.

Членство в Асоціації припиняється у разі смерті члена Асоціації. Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді.

Правління приймає рішення про виключення члена Асоціації у випадках:

 • неодноразового порушення вимог Статуту Асоціації;
 • вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Асоціації;
 • вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Асоціації;
 • неучасті в діяльності Асоціації протягом 12 попередніх місяців;
 • порушення обов’язків, передбачених внутрішніми документами Асоціації;
 • невнесення або несвоєчасного внесення вступного або щорічного членського внеску без поважних причин.
  У разі виходу чи виключення з Асоціації сплачені кошти не повертаються.

Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов’язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов’язками членів, розглядаються черговим З’їздом. Якщо черговий З’їзд уповноважить інший постійний або тимчасовий орган, скарги розглядаються протягом двох місяців після того, як особа дізналася або мала дізнатися про указані рішення, дії або бездіяльність.

Для вступу в члени Професійної Асоціації масажистів України потрібно:

 1. заповнити “Заява на вступ до ПАМУ ” на ім’я Президента Асоціаціїї, та прислати її, на електронну пошту ПАМУ pamu.com.ua@gmail.com, або ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ ЗАРАЗ
 2. перарахувати (одноразово) вступний внесок (1000 гр), та річний членський внесок за 2022 рік (1000 гр), річний можна сплачувати двічі за пів року (500+500)  на рахунок ГО “ПАМУ”
ОБОВ'ЯЗКОВО ВКАЖІТЬ ПРІЗВИЩЕ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ приклад:
 Шевченко П.П. членський внесок за 2020 рік
 1. прислати на електронну пошту ПАМУ pamu.com.ua@gmail.com копію квитанцій, та фото

після розгляду Вашої заяви Президентом ПАМУ Ви отримуєте:

– посвідчення члена ГО “ПАМУ” яке надае Вам Права члена Асоціації згідно Статуту

 • Информаційна підтримка: Вам буде створено окрему сторінку на сайті Асоціації, з наданую Вами інформаціею в заяві
 • Ви можете безкоштовно раз на рік взяти участь в професійному сертифікаційному онлайн конкурсі масажистів що проводить ПАМУ
 • знижки: на заходи та навчання які проводяться за участі Асоціації, на товари та послуги партнерів Асоціації