Нестерчук Наталія

Нестерчук Наталія Євгенівна

м. Рівне

Місце роботи: Національного університету водного господарства та природокористування, Інститут Охорони здоров’я, завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії.

 

Доктор наук з фізичного виховання і спорту (спеціальність 24.00.03 – фізична реабілітація), професор

Володію техніками:

Класичний масаж,

Профілактично-лікувальний масаж,

Лімфодренажний масаж,

Спортивний масаж,

Дитячий масаж

Гуа Ша масаж,

Тайський традиційний масаж,

Ток Сен масаж,

Китайський моделюючий масаж обличчя,

Точковий масаж (китайський).

 Досвід

Автор та співавтор понад 90 наукових праць (в тому числі 6 статті, опублікованих у наукометричних базах Scopus, Web of Science ).

Член редакційної колегії «Art of Medicine» ISSN 2521-1455  eISSN 2523-4250

Член редакційної колегії Вісник Кам’янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людин, ISSN № 2309-8082

Член редакційної колегії «Спортивна наука та здоров’я людини» ISSN: 2664-2069Член редакційної колегії науково-практичного журналу «Art of Medicine».

 Наукові профілі 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2199-3403

Профіль в Scopus: Author ID: 57199514456

 Контакти: n.e.nesterchuk@nuwm.edu.ua, тел. 0979181606